Skip to content Skip to navigation

    Të rejat e sigurisë

    Një inovacion i besueshëm: Fiat 500 Elektrik është automjeti elektrik i parë me Guidë Asistent Niveli 2, një nivel i lartë i sigurisë në lëvizjen urbane.