Skip to content Skip to navigation

Distanca dhe bateria

Fiat 500 La Prima Electric Cars Mineral Grey Top View with Open Roof
Distanca

Deri në 199 milje* rreze në një cikël të kombinuar. Zbuloni gamën maksimale dhe mënyrat e drejtimit të New 500 Electric.

*Këto shifra u morën pasi bateria ishte karikuar plotësisht. Fiat 500e La Prima i ri është një automjet elektrik me bateri që kërkon energji elektrike për karikim. Ekziston një test i ri për shifrat e konsumit të karburantit, CO2 dhe distancës elektrike. Gama elektrike e treguar u arrit duke përdorur procedurën e re të testimit. Shifrat e paraqitura janë për qëllime krahasueshmërie. Krahasoni vetëm shifrat e distancës elektrike me makina të tjera të testuara me të njëjtat procedura teknike. Këto shifra mund të mos pasqyrojnë rezultatet reale të drejtimit, të cilat do të varen nga një sërë faktorësh duke përfshirë karikimin e baterisë, aksesorët e vendosur, ndryshimet në mot, stilet e drejtimit dhe ngarkesën e automjetit.