Skip to content Skip to navigation

    Risia me e fundit e sigurisë

    Një inovacion i besueshëm: Fiat 500 Elektrik është automjeti i parë elektrik me Asistent Niveli 2, një nivel i lartë i sigurisë për lëvizjen urbane.