Skip to content Skip to navigation
    INSPI(RED) BY HUMAN NATURE 

    E kuqe: Frymezuar nga familja

    Një partneritet unik për të shfaqur punën e (RED). (RED) është një organizatë që lufton emergjencat shëndetësore globale si SIDA dhe COVID-19. Duke blerë një produkt (RED), aktivizohet një donacion për Fondin Global për të mbështetur një gamë shërbimesh të parandalimit, trajtimit, këshillimit, testimin, edukimit dhe kujdesit për komunitetet më në nevojë. Për të përhapur më tej punën e (RED), me krenari kemi krijuar Familjen (FIAT)RED.

    Fiat, Jeep dhe RAM kanë arritur, përmes partneritetit me (RED), të dhurojnë minimalisht 4 milionë dollarë në Fondin Global në mesin e viteve 2021 dhe 2023 për të ndihmuar në luftën kundër emergjencave shëndetësore si COVID-19 dhe SIDA. Çdo mjet (FIAT)RED është një Produkt (RED) dhe është pjesë e këtij angazhimi.