Skip to content Skip to navigation

Distanca

Deri në 199 milje* rreze në një cikël të kombinuar. Zbuloni gamën maksimale dhe mënyrat e drejtimit të New 500 Electric.

Fiat 500 La Prima Electric Cars Range Video Thumbnail
Video të ngjashme

Teknologjia Elektrike

Ndotja
Karikimi i baterisë
Mirëmbajtja
*Këto shifra u morën pasi bateria ishte ngarkuar plotësisht. Fiat 500e La Prima i ri është një automjet elektrik me bateri që kërkon energji elektrike për karikim. Ekziston një test i ri për shifrat e konsumit të karburantit, CO2 dhe rrezes elektrike. Gama elektrike e treguar u arrit duke përdorur procedurën e re të testimit. Shifrat e paraqitura janë për qëllime krahasueshmërie. Krahasoni vetëm shifrat e rrezes elektrike me makina të tjera të testuara me të njëjtat procedura teknike. Këto shifra mund të mos pasqyrojnë rezultatet reale të drejtimit, të cilat do të varen nga një sërë faktorësh duke përfshirë ngarkimin e baterisë, aksesorët e vendosur (pas regjistrimit), ndryshimet në mot, stilet e drejtimit dhe ngarkesën e automjetit.